Úvod...
Kresby.
Básne..kožu - silne návykovú
už po prvom dotyku -
mama ju mesiac prenášala - vtedy sa to stalo

- nie nejedol - povedal som
ale mal som vodu z narcisov -
podáme si postranné úmysly
potrasieme si presahmi - dva bozky -
dym a modrý industriálny Mesiac pod nami
a ďaleko ďaleko za - sa v telocvični
medzi kruhmi a švédskou debnou
týči šplh -
svetlo je tam mäkké ako ruky Mony Lízy
iba na isté vpíjavé druhy kože -
hlasno tam fibrilujú čerešne - dievčatá vypĺňajú
čínskymi perami
oblé boky zátvoriek
chlapci sa venujú nesmiernym vojnám
a ja chcem hrať
Mahlera na jej hrebeň
- jazykom transplantovaným z rozkladajúceho sa ohňa
olízať na hajzli jej karmínové pery

mala som znamienko na krku - keď som rodila
povedali mi že je to kliešť –
nepamätám si vôbec samú seba bez neho
musela som ho tam mať najmenej dvadsať rokov
– chápem - povedal som
Späť...
Ďalej..
Viac...