Úvod...
Kresby.
Básne..Nič nie je také ako zimná noc
ktorá raňajkuje vločky

možno iba lietať vážkam vo vidinách
Späť...
Ďalej..
Viac...