Úvod...
Kresby.
Básne..

keď pokrové kocky,
už hodne otrávené medzi štyrmi stenami,
svojvoľne roztvorili svoje bodkované plášte -
obdĺžníky
 sa
  teatrálne
  zavinuli
 do valcov -
trojuholníky sa nakrátko
prestali potľapkávať po ramenách
a vtedy niekedy
sa to pomaly začalo, Láska -
potom bolo nutné deportovať spité nekonečno a
opäť zrovnať čas z prava do ľava ( medzi nami,
rumbagule sa už nikdy nespamätali z toho otrasu )
vtedy
  sa
   kružnica
    právom
   navždy
  opísala
 nežnému
štvorcu.Späť...
Ďalej..
Viac...