Úvod...
Kresby.
Básne..Som vrátnik
čo si na noc zamyká
hrdlo na reťaz
 a celý v čiernom odteká
  za štrngotu kľúčov do mora
 tam kde sa plnia želania
   tam skromne príma uznanie
       a na úsvite
      tak isto zápalisto všetkých strháva
Späť...
Ďalej..
Viac...