Úvod...
Kresby.
Básne..Dnes som videl, že ma ľúbiš Bel - na sekundu
moje ramená, nadobudli v tvojich očiach obrysy,
neustrážila si to, keď si prichádzala -
A chvíľu predtým si sa upravovala vo výklade,
takže -
keby si bola prišla na to rande pred sto rokmi,
asi by si sa chvíľu dívala do studničky
alebo by si vytiahla nôž, ktorý ti dal tvoj horalský tatko.
Áno - keby si bola vtedy prišla na to rande
pred sto rokmi
na jarmoku pri rieke,
možno aj vtedy by už bolo pre nás neskoro,
tak ako dnes
- videl som že ma ľúbiš -
dnes a aj pred sto rokmi,
keď si neprišla na rande
a keď sme sa stretli ako priatelia
až na veky vekov. 
Späť...
Ďalej..
Viac...