Úvod...
Kresby.
Básne..keď napíšeš to slovo
celé na tmu prskavkou, kým nezhasne,
tak potom..povedal som jej, že si nechávam
na noc zapnuté turecké rádio,
potom sa  strhávam nie až taký vydesený,
na pár sekúnd hltám dlhé vlny s úplne inými vodomerkami,
viem spoľahlivo rozdeliť zmiešané vône
- dôsledky kedysi dávno počutého možno,
rozoznávam magmu v rumových pralinkách,
otec sa na mňa opäť díva široko, smejeme sa
ako sme spolu zničili
tú odpornú vraždu na katastrálnom úrade Oberonu,
že si tam nakoniec otvoril svoj malý obchodík
s korunovačnými klenotmi, všetko
sme to urovnali – lietanie zamietli pod koberec -
dva strakaté vraníky  medzi modrými beláskami
Späť...
Ďalej..
Viac...