Úvod...
Kresby.
Básne..Drahé kamene,
úvodom Vášho listu sme sa nemohli nijako prekúsať.

Len si vyrývajte..
Späť...
Ďalej..
Viac...