Úvod...
Kresby.
Básne..Milujem to-vé slová
a trepotajúci sa slovosled
ukazovák na určenie totožnosti
Sledujem očami dopady zámen
Skicujem rečnícke figúry
Metaforám preplácam nadčasy
Rozpustený v oximoronoch
skúšam príhodné jazyky
zosúladiť falšom
naleštiť svoj interný povrch
Ukladám svoje opodstatnenie v podmetoch
eklektickú synestéziu
podnetný prísudok do predmetného abstraktna
Trápim príčastia
vyčerpaní s trpných tvarov
ponocujeme so slovesami
Vystupňovaný schodami
vynímam pravidlo
odvolávajúc sa na ozvenu
vyznieva ako mlčanie
Mlčky pašujem význami
vyžieram im prostriedky
fučím a smrdím v trópoch
Späť...
Ďalej..
Viac...