Úvod...
Kresby.
Básne..Milujem to-vé slová
a trepotajúci sa slovosled
ukazovák na určenie totožnosti
sledujem očami dopady zámen
skicujem rečnícke figúry
metaforám preplácam nadčasy
rozpustený v oximoronoch
skúšam príhodné jazyky
zosúladiť falšom
naleštiť svoj interný povrch
ukladám svoje opodstatnenie v podmetoch
eklektickú synestéziu
podnetný prísudok do predmetného abstraktna
trápim príčastia
vyčerpaní s trpných tvarov
ponocujeme so slovesami
vystupňovaný schodami
vynímam pravidlo
odvolávajúc sa na ozvenu
vyznieva ako mlčanie
mlčky pašujem význami
vyžieram im prostriedky
fučím a smrdím v trópoch
Späť...
Ďalej..
Viac...