Úvod...
Kresby.
Básne..Kvalitne ozvučené ústa
ospevované hlasom
dokážu vymrštiť opovrhnutie
famóznu klebetu
zľahka nadužívané
majú lesť na perách
púpavy im dali fúkať
Nadzvukové ústa
ma teda oslovili
napočudovanie odchýlené
hubaté ústa
rámujú obrazotvornosť
cmúľajú prerieknutie

Späť...
Ďalej..
Viac...