škandál,   ... Úvod...   ... milujem túto ženu
Johny si tam žuje           ... Si na mňa pyšná?
tak samozrejme a      ... Teba snáď pudrujú mlynáriky
tak machersky bo-        ... Dva čerešňové lístočky
horovne svoju fi-               ... O mačičke
lozofickú žuvačku                 ... Letí
a ten boží smrad                 ... Žabky
má na to bezdeba-           ... to sladké krehko
ty dedičné právo,           ... Keby som bol had
pretože je to syn              ... Prah kŕdľa
samého kurevníka          ... Hlboko misionárska
Apolóna - pretože                ... O vôni
All you need is                 ... Dôkaz
love - a to je už            ... Bohovská ozvena
všetko... Ty vieš                 ... O nás
kámo, nie si prvý  ... trojstupňová metóda náhleho vstupu
ani posledný, ale              ... Zahrajme sa
môžem ti povedať,      ... Kto je tu najviacej šibnutý
vyzeráš ako on,no        ... príliš secesná šľahačka
fakt,musel to byť                  ... chi
taký podobný ku-             ... Na dobrú noc
čeravý básnik ako           ... Zlatko pohlaď ma
ty: Každý nemá to           ... sokel v nekonečne
šťastie,nájsť tu-                 ... Jana
ná človeka, avšak
JA ťa budem milo-
vať,až tak,že pre                 ... Späť
teba zomriem, keď
uveríš, že JA som
to!Urobme to,vyne-
chajme  feudálne
rozprávky o záz-
rakoch, ktoré sú
pre nehodné poko-
lenia navždy žia-
dajúce znamenia;
Pane, láska exis-
tuje: čudný pras-
tarý nárek buniek
za mitotickou do-
konalosťou, alebo
sme poloviční,sme
anjeli,to je jed-
no,nebolo to hneď
bez váhania a mo-
moja Gala mi ne-
rozumie, ale JA }          2007-2017 © Peter Krutek