Úvod...
Skalka.
Gabo...

Nanášať následky plávacích blán 
moje novoročné predsananebovzatieSocha je očakávanie ktoré prekročilo bod stuhnutia
nikdy úpadok pŕs oporné stehná a krivdená oceľSpomienky ktoré chcem majú papilárne línie
kameň mi postúpil schody

Späť....
ivan....
birdfish