Úvod...
Kresby.
Básne..Najstaršia modelka aktov
ramenná šepkárka
dočasná mäkkosť okolo lebky
lákavá pasca
supernovový poprašok
malá žilka na spánku to wolfrámové vlákno
iskry pretekajú v skokoch do očí
tvoja mesačnosť
ošúpalo si ťa slnko
šija zo stehov
v ošiali z jej krku
nanovo vypára čelový šev
Späť...
Ďalej..
Viac...