Úvod...
Kresby.
Básne..Pri plnom vedomí a s čistým svedomím
nechávam celý svoj majetok najbližším
príbuzným - manželke a deťom alebo
ich deťom a ak by nežili - snáď si už
voľakto vezme tie papiere - ale len
v prípade, ak sa hneď zaviaže, že splní
jedinú výhradnú podmienku - a to tú
že budem spálení a teda hodení
do ohňa. Následne ma musia pozhŕňať
na kôpku a vsypať trebárs aj do flašky
- na tom mi záleží najmenej. Záleží
len na tom - aby ma niektorý z dedičov,
nejakým spôsobom nasypal aspoň dvom
ženám dnu do kávy alebo do čaju,
to je fuk - len nech to vypijú, a potom
sa musí ešte v ten ďen dáko zariadiť,
aby tie dievčatá počali. Takto sa
dosiahne, že moje bývalé atómy,
ktoré sú v popole, sa stanú súčasťou
nového človeka a ja sa narodím
a vlastne nezomriem - rozhodne budem žiť.
Ak by to nevyšlo, závet je neplatný,
všetko sa ruší a ja som fakt nadobro
natvrdo a navždy hotový. Nech ma len
vysypú cez okno do vetra - jedine,
že by sa niekto z nich zaručil, že idem 
do neba, alebo som v rajských záhradách -
musí sa zariadiť, aby som ešte bol!
Späť...
Ďalej..
Viac...