Úvod...
Kresby.
Básne..Sú úzke flautou našpúlené ústa - úúú,
ale i tak bozky pochádzajú od vtákov.

Avšak vietor si píska
Späť...
Ďalej..
Viac...