Úvod...
Kresby.
Básne..Sú úzke flautou našpúlené ústa úúú
ale i tak bozky pochádzajú od vtákov

avšak vietor si píska
Späť...
Ďalej..
Viac...