Úvod...
Kresby.
Básne..Tak ako už kdekoho,
tak aj mňa Amorko jedného dňa
prejebal šípom, proste ho to napadlo,
počúvol nejaký hlas z hora,
alebo to svoje prifajkané
eunuchovské podvedomie - vyrehotaný z toho všetkého nebeského hélia –
natiahol luk, vytiahol šíp a bolo

(a že to nechcem vedieť, ako dlho to len pôjde -
nechcem byť pri tom - urob to prosím tak,
aby som to nevedel, nechcem ťa počuť nevedieť - nechcem ťa vidieť nevidieť)
Späť...
Ďalej..
Viac...