Úvod...
Kresby.
Básne..Cez večer, vodorovné žiarlenie v priestore,
ťažisko na malíčkoch,
som si napísal sex na upevnenie hradieb,
špičky slúžia na dosiahnutie a
ona ľahúčko rozopla záporné spony
medzi subjektom a predikátmi, zbadal som tvrdé negátory,
chutné zuboďasnové s sliny a zadopodnebné en nie
jej noblesný predkus - visuté záhrady
Späť...
Ďalej..
Viac...