Pravda nebýva pro-  ... Úvod...  ... Myšlienka hodná upálenia
spešná, najmä keď                o ...neurčitosti
chcete priateľov,                  ... zaplatíš
ak  prahnete  po            ... Krutá cena za pravdu
úspechoch v práci,         ... Medzi polnocou a poludním
v bande,  alebo v                   ... Mauglí
spolku, alebo ak                  ... O pravde
usilujete o dákeho   ... Svätá trojica, grácie a švédska trojka
človeka pre seba -                    ... Aria
nebude  pravda k              ... Volebný špeciál
Vášmu prospechu.Je         ... Keby ľudia boli hviezdice
to, zdá sa, prísne                 ... ako gejša
idividuálna zále-      ... o zbytočnosti Greenwichu navždy
žitosť: každý máme                ... sekundantky
tú svoju a tú si             ... Túto ženu milujem
aj slobodne myslí-                  ... Nabudúce
me,jej hlasné ma-         ... Peter Krutek (milá balada)
nifestovanie  sa                  ... som šašo
síce má za eticky                 ... orbital p
chválihodné,  ale
vzhľadom na to, že
pravda býva často                    ... Späť
vulgárna piča ( v
lepšom  prípade -
prostučká naivka )
iheď po nej  pri-
chádza trest:stra-
ta odosielateľovho
prospechu.Iba málo
adresátov obosla-
ných krutou prav-
dou o sebe, sa do-
káže dívať na túto
korešpondenciu bez
negatívnych emócií
,v ojeboch je prí-
liš veľa prachov,
príliš veľa rokov
života: buďme dos-
pelý:takáto rojči-
vá netolerantnosť:
takto nemilosrdne
a otvorene - takto
hlúpo!Je to tak,že
takému vyznavačovi
čistej pravdy sa
môže prihodiť smrť
od hladu, ak sa vo
včasnej chvíli ne-
spamätá, prospešné
potom hlavne býva
nájsť spôsob ako
sa predať - predať
sám seba, rozhodne
nie tak - ako tre-
bárs ten idiot Van
Gogh, tak netrebný
a ryšavý hrdina.             2007-2016 © Peter Krutek