Hudba je Naj-  ... Úvod ...       ... Dievka
mocnejšia. Ide              ... Krídla
hneď po hrtane            ... Zahrajme sa
- nemohol som           ... Balet o pene
si  odpustiť    ... Kto je tu najviacej šibnutý
zafušovať  aj             ... O mačičke
do kráľovnej.             ... Uspávanka
A niekedy fakt           ... Nebo pre kone
túžim  písať              ... Ospalý
viazané verše,              ... Valčík
nech   sa to              ... Letenky
rýmuje,  nech         ... Si na mňa pyšná?
to udiera, ale          ... Bohovská ozvena
bez hudby  sa               ... vlčím
mi to  potom               ... Blues
zdá   akési         ... Zlatko, pohlaď ma
   zbytočné                ... Iná
- pýta si to          ... Chrbtom k sebe
odo mňa spev.A          ... Ladný medvedík
niekedy  fakt          ... Kam sa schovám
túžim spievať,             ... Testament
a keby som mal               ... Jana
anjelský tenor              ... refrén
- vzdychol by     ... Ikrám viera kaprom pýcha
som si koledu,               ... Žena
alebo by som            ... Biely eben
si  odkašlal          ... Poklonkár vetru
blues,  keby
som dostal do
úst  pekelný
chrapot  ako
Janis,   ale
nedostal som.
Vlastním však
   strmhlavú
   odvahu a
   hurónsku
drzosť tvoriť.
Muž   spieva
hlavne o láske
a okolo jari,
   naťahuje
farebné krídla
v blikotavých
očiach samíc -
Si   na mňa
pyšná, Zlatko?
-   to je tá
fatálna otázka        2007-2019 © Peter Krutek