Hudba je naj-  ... Úvod ... ... Si na mňa pyšná ?
mocnejšia, ide              ... Krídla
hneď po hrtane            ... Zahrajme sa
- nemohol som           ... Balet o pene
si  odpustiť    ... Kto je tu najviacej šibnutý
zafušovať  aj             ... O mačičke
do kráľovnej.             ... Uspávanka
A niekedy fakt           ... Nebo pre kone
túžim  písať              ... Ospalý
viazané verše,              ... Valčík
nech sa to rý-              ... Letenky
muje, nech to              ... Dievka
udiera,ale bez          ... Bohovská ozvena
hudby sa mi to               ... vlčím
potom   zdá               ... Blues
akési zbytočné         ... Zlatko, pohlaď ma
- pýta si to                ... Iná
odo mňa spev a          ... Chrbtom k sebe
niekedy  fakt          ... Ladný medvedík
túžim spievať,          ... Kam sa schovám
a keby som mal             ... Testament
anjelský tenor               ... Jana
- vzdychol by              ... refrén
som si koledu,
alebo by som
si  odkašlal              ... Korene
blues,keby som
dostal do úst
pekelný chra-
pot ako Janis,
ale  nedostal
som.Boli časy,
keď som každý
týždeň napísal
pieseň, teraz,
viem, že je to
už  uzavretá
vec.V trojbod-
ke pred názvom
je vždy ukrytý
text piesne,a
keď  kliknete
na názov,otvo-
rí sa mp3. Muž
spieva hlavne
o láske a oko-
lo jari, naťa-
huje  farebné
krídla v bli-
kotavých očiach
samíc - Si na
mňa pyšná,Zla-
tko ? to je tá
fatálna otázka        2007-2019 © Peter Krutek