Úvod...
Kresby.
Básne..Bol to len krátky pohľad cez sklo,
ale vojenské tajomstvo, čo sme si vtedy vymenili,
to, ktoré som ti po rokoch 
odovzdal v tesnej kúpeľni, keď
si bola upretá
medzi sebou a zrkadlom,
bolo presne to isté, čo som pred chvíľou
zdieľal s malou ženou v čiernom hábite
- míňajúc sa na hotelovej chodbe,
sme popritom obaja zmačkli
už pokrčné prsty.
Späť...
Ďalej..
Viac...