Úvod...
Kresby.
Básne..Na morské dno mokrou nohou
pozor o skok o krok pohov
maľovaná okrom bohov
jednako však Afrodíta
Ikrám viera kaprom pýcha
pred polnocou nesmieš kýchať
Chvíľu vrah o chvíľu empat
celú rímsku míľu letia
milujem ťa milujem ťa
Späť...
Ďalej..
Viac...