Úvod...
Späť...
Ďalej..Tam kde modré nebo vedie
do zlatého rebríka,
báseň omylom stvorila slová - 
tiež sú jej pripisované svojvoľné verše