Úvod...
Späť...
Ďalej..Jasnačka, slnko si nadchádza predchádzajúce tiene,
zase by som sa vtískal celý do písania, strihal jazykom, 
uviazol v mašličkách - opatrovaná
Perseova spomienka na malú klenbu z dreva -                                  
a ešte by som kázal mame, nech ma ešte hneď nepustí,
nech prejdem svojími prvými krokmi poriadne nadržaný