Úvod...
Kresby.
Básne..Raz by som sa ťa určite chcel spýtať,
či si nezabudla
na svoje prvé z rieky vydobyté oblaky
Späť...
Ďalej..
Viac...