Úvod...
Kresby.
Básne..Obdivujem slová – asi preto neviem poriadne rozprávať.
A mám rád pomlčky, pretože mlčia –
A zámená mám rád preto, že sú to prsty, ktoré ukazujú do úst
a oblizovať ich je podľa mňa veľký pôžitok a nie
zlozvyk, ako sa rozpráva. A takisto si vážim
košaté a pevné vety, po ktorých sa dobre šplhá, ale
najviac sa mi asi páčia prirovnania –
zakaždým ma totiž zblížia s dievčatkom,
ku ktorému ma otočili chrbtom
a znova a znova sa nenápadne staviam na špičky,
pretože chcem byť vyšší a ešte vyšší
a mimovoľný ako krídla.
Späť...
Ďalej..
Viac...