Keď som mal 7 ro-    ... Úvod ...   ... Obrazy
kov,odkreslil som            ... Zošity
z knihy tohto ge-             ... Čiary
parda voskovkami             ... Tiene
na veľký baliaci           ... Portréty
papier - nechápal
som veľmi,ako som
to mohol dokázať             ... Späť
a chodil som ne-
veriacky  naň ho
civieť do kuchyne
- kde visel. Ale
nejak sa mi to už
nepodarilo zopa-
kovať, tuším som
opakovane zlyhá-
val pod ťarchou
toho čudného desu
- že čo ak sa mi
to už nikdy nepo-
darí zopakovať, a
tak sa aj stalo.
Keď nerátam, pár
okien, ktoré som
zamastil pri
kopírovaní
mikimauzov a
prírodopisný
zošit, ktorý som 
v 6. ročníku
vyzdobil rozmani-
tou zverinou,toto
sa  začalo až v
roku 2004,  kedy
    som skúsil
    odkresliť
   svoju ženu z
     fotky a
  celkom to šlo.
    Kresba je
veľmi čestná dis-
ciplína  nedá sa
to  nijako tajne
odrbať, postupne
ťa naučí tvrdosti
a je to zaručený
spôsob  ako  sa
domáknuť o svete
veci, čo sa nikde
nepíšu.           2007-2019 © Peter Krutek