Keď som mal 7 ro-    ... Úvod ...   ... Obrazy
kov,odkreslil som            ... Zošity
z knihy tohto ge-             ... Čiary
parda voskovkami             ... Tiene
na veľký baliaci           ... Portréty
papier - nechápal
som veľmi,ako som
to mohol dokázať
a chodil som ne-
veriacky  naň ho
civieť do kuchyne
- kde visel. Ale
nejak sa mi to už
nepodarilo zopa-
kovať, tuším som
opakovane zlyhá-
val pod ťarchou
toho čudného desu
- že čo ak sa mi
to už nikdy nepo-
darí zopakovať, a
tak sa aj stalo.
Keď nerátam, pár
okien, ktoré som
zamastil pri ko-
pírovaní mikimau-
zov a prírodopis-
ný zošit,  ktorý
som v 6. ročníku
vyzdobil rozmani-
tou zverinou,toto
sa  začalo až v
roku 2004,  kedy
som  skúsil od-
kresliť  ženu z
fotky a celkom to
šlo.  Kresba je
veľmi čestná dis-
ciplína  nedá sa
to  nijako tajne
odrbať, postupne
ťa naučí tvrdosti
a je to zaručený
spôsob  ako  sa
domáknuť o svete
veci, čo sa nikde
nepíšu. Kresby sa
viažu na texty.      2007-2018 © Peter Krutek