Snívalo sa   ... Úvod ...    ... Na túžbu
mi o mužovi            ... Na lásku
čo vyslovil              ... Žena
 proroctvo,
alebo skôr
kliatbu                ... Späť
( najvyššia
forma živej
poézie - je
  funkčná
 kliatba )
: vraj
  zabijem
všetkých
  svojich
 priateľov,
keď  budem
chcieť čosi
 záhadného
urobiť  -
šepkal  to
  pomedzi
žlté krvavé
zuby,  keď
pomaly
  umieral
po  svojej
vražde.
Urobil som
to ja. Mám
pocit,  že
to   bolo
pred
 desiatimi
rokmi, a ak
som  vtedy
dákych
priateľov
mal,  tak
teraz sú
preč.Urobil
som to ja ?
V pedantnej
vede, čo sa
zaoberá
písanými
slovami,
  podivne
chýba
  zásadná
 kategória.       2007-2019 © Peter Krutek