Mier všetkým 3D ...                          d by som sem na
                                    úvod napísal jas-
                                    ne a zreteľne, že
                                    prečo, ale neviem
Básne...                                to,neviem kto som
kresby...                               - asi práve preto
piesne...                               všetko toto hľa- 
Poviedky...                              danie. Určite sa,
bulvár...                               ako plachý rojko,     
nové spoje...                             túžim najmä pred-                           
Bratia a sestry...                           viesť pred všet-     
                                    kými tými ľuďmi,
                                    čo ma prehliadli
                                    a podcenili, ale 
                                    ani to nie je ce-pravda,pretože
                                    pokračujem,aj keď
                                    ma  nikto nijak
                                    zvlášť nevníma,je
                                    to proste krásna
                                    vec: nakresliť to
                                    alebo napísať,tak
                                    krásne, že sa mi
                                    to chvíľu tak pá-
                                    či, cítim, že to-
                                    to je ono, mám to
                                    konečne!Som veľký
vláčik ššš fajčiarsky fúúú žkový..                                           toto je pravda
                                    na ktorú som ča-
                                    kal!Ale netrvá to
                                    nikdy dlho, ráno
                                    je to preč a tre-
                                    ba rýchlo začať 
                                    znovu : Ozaj rád
                                    by som sem napí- 
                                    sal,že kto som,
                                    kam patrím, prečo 
                                    toto všetko a kam
                                    tým mierim,  ale
                                    neviem to, zrejme
                                    nepatrím nikam -
                                    medzi výtvarníkmi
                                    som básnik, medzi 
                                    literátmi pesnič-
                                    kár a medzi muzi-
                                    kantami, by som
2007-2014 © peter krutek                                               isto bol tanečník.