Úvod...
Späť...
Ďalej..Keďže uhájila tie malé oranžové ringlótky
bola to jar v lete