Úvod...
Kresby.
Básne..Hlboko zakorenené normálne
je podľahnúť
slnečnice na sklonku života
pozorujúce
okraje ohniska
čerstvo zošedivejú
nemôže úplne
zavrieť oči
zberá sa
porovnávať si krivky
Späť...
Ďalej..
Viac...