Úvod...
Kresby.
Básne..morská vydra roztĺka
pichľavé sústa
malým
kameňom položeným na bruchu
cvičí
svoj vrh
Späť...
Ďalej..
Viac...