Okrem toho, že na  ... Úvod ...     ... Podstatné mená
tomto mieste budú           ... Prvá socha je hrot
veci,  ktoré sa              ... Bozk je rukám
podľa môjho,  čo                ... Prečo Ree
možno   najviac                 ... Hotel*
približujú  tej                 ... O Daždi
    rozmarnej                  ... Macke
    bizarnosti              ... Prečo to páli
   označovanej            ... Na výstave spánku
slovom symbióza;           ... Láska má nežné ruky
na tomto mieste
aj všetko  pekne
prehádžem,   a                  ... Späť
pospájam nanovo.
Poprehýbam   a
počarbem, pokrčím
papiere, potvrdím
spoje nechtami -
vyhrotím záhyby,
vyhladím pokrčené
a   odstrihnem
nevyhnutné. Takto
sa veci zdanlivo
protirečivé   
dostanú   tesne
vedľa   a bude
vidno,   že sa
dávno majú   k
sebe.  Na tomto
mieste sa spolu
teda   objavia
nevyhnutné
protirečenia  a
čudácke 
oxymorony,  ako
trebárs vynadívať
sa  na slepého,
figliarske
      datle,
či schodné
výťahy; prípadne
    sa tu možu
vyskytnúť   aj
také   fatálne
tvrdenia ako, že
     chodníky
sú scestné. Tuná
sa  budú stýkať
     mravce s
klaunami,  vošky
so sasankami,
čerešne s vetrom
a proso    so
včelami  a vôbec
sa tu budú páchať
    všelijaké
prenekalé orgie.           2007-2019 © Peter Krutek