Úvod...
Lubor..
Buran..

chyťma za tvárláska vecičotrebadávať ktoráťavždypozoruje
mámjutakúšťastnúkeď strážiť hadom ru smrťsipočkánakaždéh
madržíšmámvhlaveprá bínykankánzhltnu obojovníkaajOnabude
zdnokeďsamadotknešo cukríkyvšetky razpreňutancovaťvše
protitvojimhviezdam trikrížikyzachra tkotosvetlo konečne
mojatmamojatmapretv brosťstrácajúobr vonzosebaokoloavyso
ojehviezdymoja hmla ysykeďsa okolota kodo výšky  kolená
premojezbytočnétret vímekeďťažkáport kprsiamaešteraz tak
ieokonačomijekeďmat rétová ruda hra vyskočísakopnepät
ychcešobjaťavšetci  natázliatinadneš amidoriti a bude to
totubudúvidieťnavek polnočnédrinky smrťkonečne trochu
ynavekyvružovomsvet keďsipodrobímezv tmypotých svetených
le ostaneme  spolu etrávanie braček rokochtrochu spánku

občerstvímsiran  mášešte červenú   potejtovojneÁres
urúžom červené  grafikubraček?dáš   zvesilzástavu na
vlhkopremlčanie  miju?je nádherná   polžrde aby boli
alebodierapre  tamsatovraciaspäť   vidnoešte teplé
lýzatkoalebofaj  dopaleolituakokus   tieneMolotovasek
nmiestopretmupo  jelenejkožedoktor   yodnožovasekiera
zubochalebonaop  ejsi balil  nože   mečovkrvzatievek
aksyrnastaréfot  aletiekrúžkytam   ykrátkymidávkami
kyznašejvýpravy  urobil  zámerne   na terč páľ!celú
tyajahovoriťtak  zažiadalosamurýpn   zničujúcukrásu
to oústachjeako  tuatamdotohokrv   smrtizdiaľkyidea
hladkaťtiopäťib  avoučepeľouprsknú   lizmusten voňavý
a ruky       ťtamfarbuadívaťsa   napalm

alepotom všetkom    Kedysisombývalvysokoale
sapredsanašlojed    satamnevrátimmôjdomje       *
noskamenenéobjat    terazplnýčervenýchabiel    *
iesamozrejme ako    ychbytostíbielezčerveni       *
fosíliabolooveľa    evajúnalievajúsautiekol
skutočnejšieatak    somcezstrechukonskéhlav
nedeľnekrásneavi    ysidámdopostelesámkýmdo    *
acejakonašepreto    padnemurobímveľakotrmel
žesmevstúpili do    covvyhýbaťsatechnike je
sebašatamimäsoma    takstravujúce ten stroj
ajkosťamistopy    ktorýčíhalvnaplavenin  *
tisamozrejmekedy    áchstálepracujeneustále
koľvekv  pätách    vytvára sám osebezáznam

Späť...
Andraaz
Akšile.