Sem hodlám pí-  ... Späť ... ... Sedlák žije v papuli
sať len rýchle         ... Nie som na Facebooku
a okamžité vý-          ... Vavrínové rozmary
prsky  svojej          ... Nedocenné papiere
chorej mysle.         ... Krutá cena za pravdu
Odjakživa sa u                ... Služba
mňa prejavuje              ... Symbioquai
istá   silná      ... Jedlo pre tajomné bytosti
exibicionisti-         ... Lesk a pýcha artwebu
cká  potreba,              ... King size
ukazovať hoci-           ... Dve pevné kučery
čo,a aj keď to               ... Rúha sa
tu bude čítať               ... Závidím
asi  praúplný           ... Škandalózny úvod
nikto,  exi-            ...Peter Pokorný †
stuje maličká,         ... Úvé faktor pre Ikara
no pre mňa  i              ... Kundolízač
tak prevelice             ... Napitchujri*
šteklivá mož-               ... Chatrče
nosť,že niekto               ... Solaris
sa predsa len                 ... Pane
nájde. Všetky              ... Zlaté ústa
postavy,príbe-             ... Ticho cikaj
hy a miesta sú      ... Kukučka v stračom hniezde
často  vykon-            ... Kaviár v ešuse
štruované tak,         ... Krutá cena za pravdu
aby bolo zrej-          ... Navždy a bez času
mé, že stredom               ... 4 dohody
vesmíru som ja    ... Trikrát o pravde a o maliaroch
- moja narcis-       ... Nemám rád to slovo blog
tická pompéz-    ... Pompéznu smrť v mladosti bohom
nosť   a môj              ... Orbital p
stále viac a             ... Inšpinatívny
viac slabnúci        ... Zberač a chromatománia
a viac  menej          ... Citrónový saponát
už   celkom
chorý - zdravý
rozum sa nemu-
sí nevyhnutne                ... Ďalej
stotožňovať so
všetkými  vý-
stupmi  mojej
rozplevelenej 
osobnosti,naj-
mä však s pro-
duktmi pochá-
dzajújúcimi z
jeho spokojnej
spolupráce  s
mojím  preču-
desným egom a
ešte prečudes-
nejším libidom         2007-2019 © Peter Krutek