Úvod...
Späť...
Ďalej..v minci mám jazero
posielam gombík z uniformy
aj tak je to len abstrakcia
tváre od očí uší úst a nosa
nezomiera sa tu
zajtra napíšem viac