Úvod...
Späť...
Ďalej..To stratené mäso
rozbité do geometrie
a rozliate do aritmetiky
veľký tresk opäť obrastá