Úvod...
Späť...
Ďalej..Podozrievavé hĺbky žiarlia na hladinu
sargasové kučery povečerajú svetlo