Je pravda, že sa    ... Úvod ...    ... 2012
na svoj ksicht              ... 2011
nepozerám nerád,              ... 2010
priznajme - som
pekný, ak by mi
aj všetci odola-              ... Späť
li,zrkadlu v kú-
peľni ja neodo-
lám a figliarsky
sa na seba vždy
spoza obočia us-
mejem,  keď sa
idem vyšťať,akné
- čo ma chce ne-
pretržite hyzdiť
už prakticky od
mojich jedenás-
tich rokov,  mi
teraz dáva mla-
dícky šarm drzé-
ho motorkáča, aj
predavačky mi v
potravinách ty-
kajú ako kedysi.
Okrem toho,kres-
lenie  vlastnej
tváre nesprevá-
dza strach z do-
krivenia, ako je
tomu trebárs pri
tvárach zlatých
človiečikov, čo
akonáhle dostanú
odpoveď na svoju
otázku: ty maľu-
ješ?; ihneď vy-
ťahujú   fotky
svojich  malých
zlatulinkých de-
tí, alebo fraje-
riek,alebo svoje
Tuná sa teda po-
kúšam priebežne
mapovať  svoju
divotvornú  po-
dobu: tvár,ruky,
ktoré sú vraj z
celého tela, čo
sa týka kresby
najťažšie spodo-
biteľné  a celé
svoje atletické
telo, tu tiež,ak
nájdem  odvahu,
budem kriviť vo
všakovekých pos-
tojoch ako Egon.       2007-2018 © Peter Krutek