Úvod...
Späť...
Ďalej..


      
Mala som na to úplne iný názor, bordel!, ale nemohla som si pomôcť, a okrem toho škatuľkovať svetlo ?!
Všetko sa to však vyrovnalo pri cigaretách