Úvod...
Kresby.
Básne..Cumlíček do granka
prvého baránka
a druhú ovečku
chovajú na mliečku

Za tretiu ovečku
košieľku oblečú
a štvrtý baranček
nesfúkne kahanček

Lieskové oriešky
sú piatej ovečky
priesvitná hrkálka
šiesteho baránka

Perinka s obliečkou
pod siedmou ovečkou
a ôsmy baránok
na ceste na zámok

Kamilky na venček
deviatej ovečke
postieľa na spánok
posledný baránok
Späť...
Ďalej..
Viac...