Úvod...
Kresby.
Básne..Biely topoľ je rozhľadený
a rozhodne nie slepý
z toho, že každý deň upiera zrak do slnka.
Vždy, keď dobre naprší – teší sa,
od radosti si sám so sebou šušká
a kontroluje si výslovnosť v mlákach,
je totiž veľmi pyšný na svoje osobité „š“
a má aj veľmi krásne listy,
ktoré sú vždy päťcípe
a z vnútornej strany biele.
Preto si myslím,
že ak by sa tam,
kde mu na nich navierajú žily,
dostala skutočná červená krv
– určite by sa stalo niečo rozhodujúce -
možno by niekto znenazdajky
vyplieskal po chrbtoch opitých drevorubačov
a horár by sa v krčme sťažoval,
že ho občas v noci niekto chytí pod krk -
možnože by vyrástol jeden uvážlivý básnik,
ktorý by sa celý život
dôkladne
ukladal do svojich dosiek
a možno by sa konečne našiel niekto,
kto by vzal veci riadne do rúk.
Tak či onak,
bolo by asi namieste požiadať samovrahov,
aby neskákali z mosta,
ale aby si radšej podrezali žily
pod jeho fantastickou korunou.
Áno,
možno to raz urobím sám -
pretože to by bolo naozaj pompézne -
umierať s pohľadom na to,
ako prvý krát roztiahne prsty
a pošúcha si dlane.

Späť...
Ďalej..
Viac...