Mával som,istý   ... Úvod...     ... Vrátnik
čas, v skorom             ... Predohra
rannom detstve       ... Brak oproti prílivu
v tom jasno,že         ... Ohromená obloha
čím budem,nes-          ... Vlastné mince
kôr už nie,ani    ... Kam sa vyparili jednorožce
teraz vlastne         ... Rozprestierať sa
neviem, že čo       ...Rýchlosť po mečúňoch
som. Chcel som              ... Finále
byť  prírodo-             ... Legenda
vedcom,venovať          ... Ponuré hĺbky
sa podmorskemu    ... Veľké sargasové stýplčejs
výskumu, čosi
dolu objaviť,
pomenovať rybu               ... Späť
krkolomným me-
nom, nechať si
vyryť do lepky
zreteľnú tvár.
No, nepodarilo
sa, ale aj tak
- touto basňou
som sa k tomu
vrátil a teraz
je jasné, kto
objavil,kam sa
vyparili jed-
norožce.Trvalo
to 10 rokov,to
je dlho,dnu je
veľa fosílnych
fragmentov,ale
je to prvá vec
- o ktorej sa
sa dá uvažovať
ako o zbierke,
a  nebudem ju
už mrzačiť.Ná-
zov je úplne
najstarší,viem
presne,kde som
bol, keď mi to
udrelo do pa-
lice, strážili
sme novú pre-
dajňu s kože-
nými sedačkami
- bol som už v
tretej nočnej
za sebou, zas-
pával som po
stojačky,neke-
cám, vtedy mi
to ktosi náhle
poslal priamo
z bordelu,kde
chodí rozum na
noc oslavovať.       2007-2019 © Peter Krutek