Mával som,istý   ... Úvod...    ... Predohra
čas, v skorom       ... Brak oproti prílivu
rannom detstve         ... Ohromená obloha
v tom jasno,že          ... Vlastné mince
čím budem,nes-    ... Kam sa vyparili jednorožce
kôr už nie,ani         ... Rozprestierať sa
teraz vlastne       ...Rýchlosť po mečúňoch
neviem, že čo              ... Finále
som. Chcel som             ... Legenda
byť  prírodo-          ... Ponuré hĺbky
vedcom,venovať    ... Veľké sargasové stýplčejs
sa podmorskemu             ... vrátnik
výskumu, čosi
dolu objaviť,
pomenovať rybu               ... Späť
krkolomným me-
nom, nechať si
vyryť do lepky
zreteľnú tvár.
No, nepodarilo
sa, ale aj tak
- touto basňou
som sa k tomu
vrátil a teraz
je jasné, kto
objavil,kam sa
vyparili jed-
norožce.Trvalo
to 10 rokov,to
je dlho,dnu je
veľa fosílnych
fragmentov,ale
je to prvá vec
- o ktorej sa
sa dá uvažovať
ako o zbierke,
a  nebudem ju
už mrzačiť.Ná-
zov je úplne
najstarší,viem
presne,kde som
bol, keď mi to
udrelo do pa-
lice, strážili
sme novú pre-
dajňu s kože-
nými sedačkami
- bol som už v
tretej nočnej
za sebou, zas-
pával som po
stojačky,neke-
cám, vtedy mi
to ktosi náhle
poslal priamo
z bordelu,kde
chodí rozum na
noc oslavovať.       2007-2017 © Peter Krutek