Úvod...
Kresby.
Básne..Dávno, pradávno
sa raz istý čudný chlapík
prechádzal po lese a narazil tam na poranené šteňa,
ale keď si čupol a opatrne (akoby z diaľky)
sa ho dotkol prstami, nebol tam nikto,
kto by si bol obzrel
obsah štvorca nad rukou, ktorá sa natiahla.
Späť...
Ďalej..
Viac...