Úvod...
Kresby.
Básne..Pochválená buď
a často!
obežná dráha našej krvi -
a neuveď nás do pokušenia trestať
ale zbav nás zlého strachu
a odpusť nám naše viny
tak ako i my odpúšťame svojim rodičom

Späť...
Ďalej..
Viac...