Úvod...
Kresby.
Básne..zostali strážiť
prácne vyhladené miesto
medzi nami

zostali
vypriahnuté medzi zárubňami - sekerami
pribité

medzi nami -
zostávajú zaťaté
Späť...
Ďalej..
Viac...