Úvod...
Kresby.
Básne..Každé ráno vraj eskimáci odviažu psov
a kamsi s nimi zmiznú.
Raz sa pôjdem pozrieť na to miesto
- dá sa tam zhrnúť a nazbierať
zmätok a natešenie
a niekedy je tam v snehu
záznam o istom prevrate v dejinách.

Mám taký pocit, že keď zaspávam a driemem na opere
vychádzam z pasáže ešte zavinutý do vlčích hlasov
Späť...
Ďalej..
Viac...