Toto by nikdy  ... Úvod ...  ... Anjelik pod marhuľami
nebolo,  keby     ... Láska mi vyráža dych, Henrieta
som nestratil         ... Maroš najväčší na svete
pred pár rokmi        ... Tisíc zaľúbených cvrčkov
všetky  svoje                  ... Rely
texty.Išli sme               ... Šeherezáda
sa kúpať  na         ... Pravidlá môjho snívania
jazero a ruko-               ... Prah kŕdľa
pisy ( všetko              ... Snehová búrka
najprv  píšem           ... Nataša v krajine c
na husto  do
zošitov ) som
som si položil                  ... Späť
na strechu, že
si ich  POTOM
vezmem a išiel
som zodpovedne
džgať do kufra
nafukovačky -
Jasné,že o ne-
celú  minútku
som už len,ako
netrebný chuj,
zľahka  nastú
pil - moderné
zipsové púzdro
so štvorročnou
prácou som ne-
chal napospas
zákrutám, bolo
tam  všetko,
ani 1000 korún
- ktoré  som
v   miestnom
rozhlase pri-
sľúbil ako ná-
lezné, mi ich
nevrátilo, som
čurák.  Potom
som od  jedu
nemohol  dlho
písať  verše,
napísal  som,
ale   týchto
desať poviedok
- presne   v
tomto poradí.           2007-2019 © Peter Krutek