Úvod...
Kresby.
Básne..              si rozsypané
             päste po obruse
              jablkové pršteky
           plachetnicou
           Peťko Petinko
            uvidíš voňavý
             čľapot ochutnáš
             prstami modré spotenie
              okolo rozleješ sa Peter
                prvotnou tkaninou
                   oceánom
Späť...
Ďalej..
Viac...