Úvod...
Kresby.
Básne..Keď si starý pakôň
opäť ponoril hlavu
do chutného šušťania,
aj sa mu zazdalo, že počuje kopytá,
ale keď ju zdvihol
a pred sebou uvidel telá svojich druhov a prach,
rozbiehal sa veľmi pomaly,
akoby si uvedomil, že možnosť dostať sa preč
z tejto krásnej lúky,
už aj tak
prepásol
a že mu na tom ani tak veľmi nezáleží,
pretože levica
je vlastne - v okamihu,
keď zatína pazúry
neopakovateľne
úchvatná
a strhujúca.
Späť...
Ďalej..
Viac...