Úvod...
Kresby.
Básne..Dážď vŕta rímsam vodu v kolenách
všade píše svoju bytostnú slabiku ÍÓ
a hrá ako Hermés
uspávajúcu a nudnú pieseň dokola.
Dážď zbožňuje prales,
pretože - ach prales -
tam sa teda dá kvapkať -
tak aspoň dva tri poludníky
presiaknuté tigrami
a voňavé girlandy namiesto gotiky

..no a jasné, že do škôlky chodí k ihrisku
na detské kapučíno
Späť...
Ďalej..
Viac...