Úvod...
Kresby.
Básne..Moja nevinnosť nie je
zakliata do zámku,
tá kľúčová lož mala dlhé smotanové nohy
a videl som z nej
iba svoju spotenú rohovku,
kúsok sivo rozmazaného svetla
a mastné vnútornosti zámky -
škeril som sa síce ozaj bohémsky,
ale svedectvo mojich zubov
bolo krivé
Späť...
Ďalej..
Viac...